Hizmetler

Özel Yazılım
Geliştirme

Özellikle kurumlar için kritik önem taşıyan, yüksek kullanıcı ve işlem hacmi barındıran uygulamalar olmak üzere, her ölçekteki proje için özelleştirilmiş yazılımlar geliştiriyor ve yönetiyoruz. Kurumsal portaller, sosyal platformlar, iş yönetim sistemleri, robotik süreç otomasyonu, büyük veri,  intranet, blockchain, IoT uygulamaları yazılım servisi verdiğimiz alanlardan bazıları.

Teknoloji
Danışmanlığı

Proje ve iş fikirleriniz ister yalın, ister karmaşık olsun; profesyonel teknik ve iş destek ekiplerimizle, teknoloji seçimi, analiz, yazılım süreçlerinin oluşturulması, uygulama, yönetim, bakım ve işletim danışmanlığı sunuyor; yazılım konusunda açmazda hissettiğiniz durumlarda acil durum danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Dış Kaynak
Yönetimi

Yazılım teknolojileri sektöründe 20 yılı aşkın tecrübemizle yer aldığımız projelerde birlikte çalıştığımız profesyoneller ile, operasyonel giderlerinizi düşürecek dış kaynak çözüm ve danışmanlık hizmetleri sunuyor; hem iş veriminizi hem de operasyonel kârlılılığınızı arttırıyoruz. Bilişim alanındaki yatırımlarınızda aldığınız riskleri asgariye indiren ve fark yaratan öneriler sunarak, kurumunuzu dinamik bir değişime adapte etmek için çalışıyoruz.

Entegrasyon
Projeleri

SAP, CRM, veri tabanı entegrasyonlarından; AS400 göç ve geçiş projelerine kadar farklı ve uzmanlık gerektiren birçok projede yer alan deneyimli ekibimiz ile entegrasyon projelerinizi yönetiyoruz. Bir Zenkronn çözümü olan “ZENMEG Orta Katman Platformu” ile veri toplamayı ve yönetmeyi basitleştirirken, 3. partilerin entegrasyonlarını kolaylaştırıyoruz.

E-İş
Danışmanlığı

E-iş (E-business) konusunda 1996’dan beri dünyanın farklı coğrafyalarında alanında uzman profesyonellerle projeler üreten ve uygulama safhasına taşıyan bir ekip olarak; e-iş fikirlerinin geliştirilmesinden projelendirilmesine, yazılımından bakım ve işletmesine kadar uzanan tüm süreçler hakkında danışmanlık sunuyoruz.

İş
Mühendisliği

Teknolojiyi yakından takip eden bir ekip olarak, yeni trendlerin yarattığı potansiyel iş fikirlerini ayakları yere basan iş çözümlerine dönüştürme prensibiyle, ‘iş mühendisliği’ yapıyoruz. Ürettiğimiz iş fikirlerinin hızlı ama kararlı bir şekilde hayata geçmesi için iş ortaklarımızın çözümlerinden destek alıyor, açık kaynaklı çözümler inşa ediyoruz. Mühendisliğini üstlendiğimiz işlerin gelişimi için potansiyeller yaratıyoruz.

Yazılım
Süreçleri Yönetimi

Bugüne kadar pek çok yazılım sürecinde yer almış, TDD, BDD, CD, CI gibi güncel yazılım süreç pratiklerini uygulayabilen bir ekiple, ihtiyaçlarınıza uygun olan yazılım süreçlerini sizlerle birlikte tasarlıyor, gerekli araçları kuruyor, eğitimlerimizle ekibinizi destekliyoruz. Yazılım sürecinin ayrılmaz bir parçası olan test süreçlerini de uçtan uca oluşturuyoruz.

Kanal Geliştirme
ve Yönetimi

Ürün ve projelerinizin yurt içi ve yurt dışı satış kanalına girmesi için gerekli olan ürünleştirme, kanal geliştirme, projelendirme, pazar stratejisi oluşturma ile birlikte; teknolojik dönüşüm, marka yönetimi, iletişim planlaması, yönetim katı iletişimi ve networking alanlarında destek hizmetler sunuyoruz. 

Kavramlaştırma
ve Vizyon Oluşturma

İş mühendisliği hizmetimizin devamı olarak kavramlaştırma ve vizyon sohbetleri yapıyoruz. Bu sohbetlerde olgunlaşmış proje fikirlerinizi veya yeni girişim fikirlerinizi; mevcut global trendler (iş, teknoloji, ticaret vd.) ve uygulama metodları çerçevesinde inceliyoruz. Fikrin ticarileştirilmesi, teknolojinin kullanımı ve pazarın hazırlığı gibi alanlarda kavramlaştırma ve vizyon çalışmaları yaparak bir yol planı belirliyoruz.

Neden biz ?

Günümüzün rekabetçi ortamı, e-iş projelerini geliştiren ekipleri çevik, adaptif ve yaratıcı olmaları için zorluyor. 

Proje yönetim sürecimizde çevik (Agile) prensipleri uyguluyor; pozitif kullanıcı deneyimi sunan, sürdürülebilir, verimli ve teknolojisiyle fark yaratan çözümler üretiyoruz. Böylelikle müşterilerimizin rekabet avantajını arttırırken, başarılı iş sonucu almalarına destek oluyoruz. 

Zenkronn İstanbul ve İzmir ofislerinde çalışan uzman ekipleriyle güncel trendleri takip ederek; kaliteli, ideal ve ‘kullanırken kazandıran’ çözümler üretir.

Hizmet Dağılımı

Robotik Süreç Otomasyonu 90%
Özelleştirilmiş Yazılım 70%
Sosyal Ağ Uygulamaları 60%
Danışmanlık 40%

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için